दान गर्नुहोस्- एम्बुलेन्स खरिदका लागि मेरो रु १००० अभियान

  • सही विवरण प्रदान गर्नुहोस्।
  • परियोजना, संगठन र कोष रायकर्ताहरूको बारेमा सबै विवरणहरू पढ्नुहोस्।
  • रेकर्डका लागि दिइएको फारममा आफ्ना विवरणहरू भर्नुहोस् र पछि भुक्तान विवरणहरूमा भुक्तानी गर्नुहोस्।
  • तपाईंले दान गर्नुहोस् बटनमा क्लिक गरे पछि भुक्तानी विवरणहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ।
Please enter a valid Name.
Please enter a valid Address.
Please enter a valid Phone Number.
Please enter a valid Amount.

तपाईं आफ्नो तस्वीर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ।